Maden ve Su Arama Projeleri

Konut ve endüstri amaçlı su ihtiyaçlarının karşılanmasımaden2

  • Su yatağının derinliği, verimi akış doğrultusu ve yönünün belirlenmesi
  • Akifer özelliklerinin (porozite, permeabilite,…) belirlenmesi
  • Sondaj kuyusuna ait yer seçimi, geliştirilmesi ve temizlenmesi
  • Sondaj kuyularının verim tespiti
  • Jeotermal alanların belirlenmesi
  • Tatlı – tuzlu su ayrımının yapılması
  • Sertlik, ph, klorür testleri ile su içilebilirliğinin belirlenmesi

Maden ve endüstriyel hammadde aramalarımaden1

  • Petrol ve doğalgaz aramaları
  • Kil, kum, çakıl ve feldspat ocaklarının tespiti ve rezerv tayini
  • Basınç birikim alanları
  • Maden damarlarının geometrisinin belirlenmesi
  • Taş ocaklarında kayaların sökülebilirliği, sertlik sınıflandırılmasının yapılması
  • Maden ve kömür aramaları ve rezerv tahmini