Temel ve Zemin Etüdü Projeleri

Yer mühendislik problemlerinin türüne göre aşağıda ifade edilen jeofizik yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak çözümler üretilir.

 • Mekanik temel sondajlar
 • Arazi yerinde (Spt ve pressiyometre) deneyleri
 • Sismik kırılma, yansıma,masw ve sismik tomografi
 • Manyetik, elektromanyetik
 • Doğru akım özdirenç
 • Yapay ve doğal polarizasyon
 • Kuyu logları
 • CPT Ölçümleri

 İmar planı revizyonuna esas 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli yer mühendislik projeleri                                            

yer_muh4

 • Barajlar, elektrik santralleri
 • Konut ve yerleşim bölgeleri
 • Yerleşime uygunluk değerlendirmeleri

Arkeojeofizik projeler

 • Arkeoloji kazı yönlendirmeleri
 • Arkeolojik kalıntıların yeri, derinliği ve biçimi
 • Güncel metaliklerin yerleri belirlenmesi
 • Denizaltı batıklarının aranması
 • Eski yerleşim alanı boyutlandırması

Binalar, turistik tesisler, uydu kentler, sanayi siteleri zemin problemleri

 • Yer altı boşluklarının araştırılması
 • Zemin ve temel kayanın mühendislik özellikleri
 • Alüvyon kalınlığı ve temel kaya derinliğitemelzeminprojeicin
 • Dinamik esneklik parametreleri
 • Zemin emniyet gerilmesi
 • RQD, kazılabilirlik, sökülebilirlik
 • Zemin sıvılaşma risk analizi
 • Temel tipi ve derinliği
 • Heyelan ve kaya duraysızlığı araştırılması
 • Yapı donatısını etkileyecek yeraltısuyunun araştırılması