Ulaşım Projeleri

Ulaşım güzergahlarında yer mühendislik özelliklerinin belirlenmesiulasim

  • Otoyol, demiryolu ve viyadük inşaatları
  • Hava alanları
  • Liman ve iskele inşaatları
  • Petrol ve doğalgaz boru hatları
  • Riskli güzergahlarda heyelan çalışmaları ve şev stabilitesi  resim13

resim14